ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

Izvršni odbor

ZAPISNIK redne seje 4/99, ki je bila 25. 11. 1999 na Parmovi 33

PRISOTNI:Vlado Sedej, Tone Lebar, Dušan Petrovič, Krešo Keresteš, Goran Nagy, Bojan Jevševar, Silvij Močnik, Klemen Čadež, Miro Šalamun

DNEVNI RED:1. Pregled zapisnika prejšnje seje IO OZS
2.
Pregled in potrditev tekmovanj za leto 2000 in določitev kontrolorjev.
3. Reprezentanci
4. Občni zbor
5. Sestava in delo komisij
6. Pregled finančnega stanja in vlog za sredstva po razpisu fundacije
7. Razno

1. Po razpravi je sprejet sklep, da se v zapisniku zadnje seje popravita točka 3 in 4 in sicer:

3. ...mladinska reprezentanca je porabila za SMP 250.000 tolarjev in za evr. ml. pokal
v Salzburgu 30.000.
4. ...izraz "trail" se nadomesti s precizno orientacijo, Krešo in sotekmovalka pa nista bila uvrščena v sredino temveč v prvo tretjino tekmovalcev.

Tako popravljen zapisnik 3. seje je soglasno potrjen.

2. Za leto 2000 je potrjen naslednji koledar tekmovanj:

DATUM

TEKMA

TOČKOVANJE

ORG.

NASLOV

KONTROL.

10.-11. 3.

Lipica open

1.sol (morda obe sol)

EOL

roman.volcic@eol.si

Vlado Sedej

25. 3.

Panovec (NG)

2.sol, podr.š.

Nova Gorica

robert.lorencon@arctur.si

Gregor Anderluh

8. 4.

Crngrob - Škofja Loka

3.sol, podr.š.

ŠOK

stane.strnad@krajnik.si

Nuša Hribar

11. 5.

Tivoli

Prv. univerze

ŠOU

dusan.petrovic@institut-gf.uni-lj.si

 

20.-21. 5.

Vrhnika

DPkl.+št.,4sol, podr.šol.

Tivoli, MORS

goran.nagy@aster.si

Dušan Petrovič

2. 7.

Ukanc

 

taborniki

dusan.petrovic@institut-gf.uni-lj.si

 

7.-9. 7.

Magnus

5. in 6. sol

Tivoli

goran.nagy@aster.si

Silvij Močnik

torek 1.8.

Maribor-park

World park t.

Avstrijci

boris.bauman@rogac.si

 

18.-20. 8.

Cerkno Cup

7. in 8. sol

Azimut

ok.azimut@eunet.si

B. Jevševar

23. 9.

Bob Rock

9. sol, podr.š.

BB

boris.bauman@rogac.si

M. Šalamun

7. 10.

Semič

DPkr+ŠolDP+10. sol

OKB

anton.hribar-1@siol.net

Roman Volčič

14-15. 10.

3. SOM

maraton

ŠOK

anton.hribar-1@siol.net

B. Jevševar

21. 10.

JVP Brežice

11.sol (kratka)

OKB

anton.hribar-1@siol.net

Tone Lebar

3. O mladinski reprezentanci je poročal K. Keresteš, ki jo je spremljal v Salzburg na tekmo za evropski mladinski pokal. SMP bo prihodnje leto na Češkem od 9. do 15. julija. Cena štartnine in bivanja bo predvidoma 420 dem. Evropski pokal pa bo 14.-15. oktobra v Švici. Bojan Jevševar pripravlja program treniranja in skupne treninge za člane mladinske reprezentance. Kdor bi želel trenirati, naj se mu oglasi.

Članska reprezentanca nima v načrtu udeležbe na tekmah za svet. pokal, ker so vse predaleč, večjo ekipo za pokal Alpe-Adria, ki bo 24.-25. junija v Peči.

Šolska reprezentanca, ki jo bosta sestavljali OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka in Gimnazija Idrija, se namerava udeležiti svet. šolskega prvenstva v Izrael 12.-18. aprila. Da bi povečali udeležbo šolarjev na slovenskih tekmah, bomo razpisali nekatere tekme kot področna šolska prvenstva. Če bo kje udeležba dovolj velika, bo organizator razglasil zmagovalce še med šolarji, ki jih mora razvrstiti v ustrezno kategorijo (M@14). Te tekme so označene v koledarju (podr.š.).

V letu 2000 je tudi svetovno študentsko prvenstvo v Franciji. Zainteresirani se morajo pozanimati na ŠOU.

4. Občni zbor OZS bo v petek, 7. 1. 2000 ob 17. uri na Parmovi 33. Vsi funkcionarji naj pripravijo poročila. D. Petrovič bo še raziskal, kdaj točno je bila ustanovljena OZS. Če bo dobil ustanovni zapisnik, bomo na isti datum organizirali slavnostno sejo, na kateri bomo tudi razdelili priznanja OZS. Predloge za priznanja pripravite do občnega zbora, potrdili pa bomo tudi nov pravilnik za dodeljevanje priznanj OZS, katerega osnutek nam je poslal Dušan P.

5. Na občnem zboru bomo tudi potrdili ali imenovali nove funkcionarje. Predlog je naslednji:

Izvršni odbor: Dušan Petrovič, OK Polaris, predsednik

Bojan Jevševar, OK Brežice, sekretar in gospodar

Vlado Sedej, OK Azimut, računovodja in blagajnik

Gregor Anderluh, ŠOK

Klemen Čadež, ŠOK

Maks Žitko, MORS

Miro Šalamun, Polaris

Silvij Močnik, Azimut

Goran Nagy, Tivoli

Krešo Keresteš, Tivoli

Komisijo za trasiranje bi vodil Gregor Anderluh, člana bi bila Bojan Jevševar in Simon Miklavčič, za tekmovalno komisijo bo delal Matej Sedej (vodenje lige), komisijo za karte D. Petrovič, za orientacijo na smučeh bo zadolžen Stane Strnad, za kolesarsko orientacijo Miro Šalamun, za orientacijo za invalide ter precizno orientacijo Krešo Keresteš, za šolska tekm. in izobraževanje pa je zadolžena Nuša Hribar.

Za nadzorni odbor so pripravljeni dihati Tone Lebar, Dalibor Radovan in Nuša Hribar.

Disciplinirala pa bi nas Roman Volčič in Damjan Čelik. Tretji član še manjka - pripravite predloge. Nadomestna člana disciplinske komisije bi bila Uroš Petrovič in Gašper Florjančič..

Če ima kdo kakšne druge kandidate za katerokoli funkcijo, jih lahko predlaga. Dovolimo.

Vsi klubi morajo do občnega zbora dostaviti kopijo registracije kluba, št. ŽR in davčno št.

Priznanje Silva Trophy bomo v bodoče podeljevali učiteljem v šolah, ki so največ prispevali k razvoju orientacijskega teka. S tem bomo razširili pomen tega športa med učitelji, ostali člani OZS pa bodo odslej prejemali priznanja OZS. Za leto 1999 prejme priznanje Silva Trophy Frenk Špenko, učitelj na OŠ Spodnja Šiška.

6. O finančnem stanju je poročal V. Sedej. Trenutno je na ŽR zveze 220.000 sit, obveznosti do IGF za tiskane karte pa znašajo 170.000 sit, ki jih bomo poravnali, ko dobimo račune.

Sklenjeno je tudi, da bo zveza plačala laktatne teste za člane mladinske reprezentance, v kolikor jib bo B. Jevševar organiziral (s prof. Škofom na FŠ).

7. Miha Škarabot mora naročiti medalje za DP, Damjan Čelik pa ploščice za SOL, oboje za naslednji dve leti

Vsi klubi morajo prijaviti tekmovalce za SOL do 1. marca in sicer z vsemi podatki: ime, priimek, naslov, telefon, datum rojstva. Za vsakega prijavljenega mora tudi plačati 300 sit prijavnine.

Predvideni seminar za vaditelje orientacije na FŠ je odpadel zaradi premajhnega števila prijavljenih. Znova bomo poskusili spomladi.

Zapisal: Bojan Jevševar