POROČILO O DELU V LETU 2000

 

Splo{no delo zveze:

-          redni ob~ni zbor, slavnostni občni zbor ob 10 letnici OZS in 4 redne seje IO

-          izdaja biltena ob 10 let OZS

-          udeležba na kongresu IOF v Avstriji

-          povečanje števila tekmovalcev in rekreativcev (rahlo)

 

neuresničeno

-          sprejem pravilnika o priznanjih

-          vzpodbujanje razvoja OT v še ne delujoèih okoljih (demonstracijske tekme, predstavitve)

 

Tekmovanja:

-          10 tekmovanj za SOL (vključno z državnimi prvenstvi: klasika, štafete, kratke proge)

-          izvedba tekmovanja za Svetovni pokal v orientacijskem maratonu

-          1. tekma WRE (World Ranking Event) v Sloveniji

-          državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol in štiri regijska šolska prvenstva (udeležba)

-          prvenstvo Univerze v Ljubljani za študente in zaposlene

-          Ljubljanska liga, Primorska liga (nezanesljivi v letu 2000)

 

Reprezentance:

-          udeležba na svetovnem prvenstvu šol (Izrael)

-          udeležba na tekmi WPT Maribor in Lipnica

-          udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu

-          udeležba mladincev na Evropskem pokalu

-          udeležba reprezentance članov in mladincev na Pokalu Alpe Adria

-          imenovanje vodje reprezentanc

 

neuresničeno

- sprejem pravilnika o reprezentancah

 

Oprema:

-          na osnovi podpisane pogodbe nakup opreme po ugodnih cenah

-          nakup merilcev srčnega utripa in ustrezna programska oprema

 

Karte:

-          13 novih kart v skupni površini cca. 31 km2 (9 sofinanciranje FŠ)

 

Vzgoja in izobra`evanje:

-          soizvedba seminarja za vaditelje orientacijskega teka

-          Izobraževanje na kliniki Mednarodne orientacijske zveze IOF

-          izvedba seminarja za pridobitev licenc za traserje na tekmovanjih za orientacijski tek

-          Izobraževanje na kliniki Mednarodne orientacijske zveze IOF

 

Propaganda:

-          izkoristek medijskega odziva pri WPT Maribor

-          delovanje domače strani OZS

 

neuresničeno:

- reklamiranje orientacijskega teka kot rekreativne ponudbe preko Športne unije Slovenije

 

Znanost in raziskave - neuresničeno:

- spremljanje obremenitev pri tekmovalcih (sodelovanje s Fakulteto za šport)


PLAN DELA ZA LETO 2001

 

Splo{no delo zveze:

-          občni zbor, do 4 seje IO OZS

-          zagon dela tekmovalno – sodniške komisije, ki bo prevzela velik del dosedanjega dela IO OZS

-          prenova poslanstva IO OZS (finance, predstavljanje, partnerstvo, usklajevanje področnih komisij)

-          povečanje števila tekmovalcev in rekreativcev v ukvarjanju z OT

-          vzpodbujanje razvoja OT v še ne delujoèih in zamrlih okoljih

 

Tekmovanja:

-          državna prvenstva v klasiki, štafetah in na kratkih progah

-          Slovenska orientacijska liga (poleg obeh posamiènih državnih prvenstev  še 7 tekem), WRE v Lipici

-          Osrednjeslovenska liga in Primorska liga, namenjeni treningom in rekreativcem (druga liga)

-          državno prvenstvo osnovnih in srednjih šol

-          izvedba tekmovanja v orientacijskem maratonu

-          park pokal (4 tekme v Sloveniji)

-          prvenstvo Univerze v Ljubljani za študente in zaposlene

 

Reprezentan~ni nastopi:

-          udeležba na svetovnem članskem prvenstvu na Finskem

-          udeležba na svetovnem mladinskem prvenstvu na Madžarskem

-          udeležba na Evropskem pokalu mladincev

-          udeležba na drugih mednarodnih tekmah po izbiri vodij reprezentanc

 

Oprema:

-          nakup medalj za državna prvenstva in priznanj za ligo

-          nakup opreme Silva

-          elektronski sistem perforiranja

 

Karte:

-          8 novih kart v skupni površini cca 20 km2 (4 šolske, 4 za tekmovanja)

 

Propaganda:

-          vodenje in vzdrževanje domače strani na internetu

-          čim večja medijska odmevnost vseh tekem

 

Vzgoja in izobraževanje:

-          soizvedba seminarja za vaditelje orientacijskega teka ter udeležba

-          Izobraževanje na kliniki Mednarodne orientacijske zveze IOF

 

 

predsednik OZS, mag. Dušan Petrovič