ORIENTACIJSKA ZVEZA  SLOVENIJE

                   Izvršni odbor

 

ZAPISNIK 4. redne seje IO OZS, ki je bila 6. 12. 2001 ob 17. uri na Parmovi 33 v Ljubljani.

PRISOTNI: Vlado Sedej, Silvij Močnik, Dušan Petrovič, Bojan Jevševar, Gregor Anderluh, Srečo Pirman, Sonja Strnad, Ivan Nagy, Miro Šalamun, Daniel Lebar

 

Dnevni red: Predsednik je uvodoma predlagal spremenjen vrstni red, ker sta Strnadova predvidevala, da bosta sejo zapustila pred koncem.

 

1. Potrditev zapisnika 3. sestanka IO OZS

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je zapisnik 3. seje soglasno potrjen.

 

4. Oprema Sport ident

Vsi klubi so odločeni prispevati za nabavo opreme, vendar v različnih zneskih. Skupno bo višina prispevkov po zagotovilu predstavnikov klubov 1.700.000 tolarjev.

Stike z dobaviteljem opreme ima Sonja Strnad, ki je poročala, da bi 60 enot s potrebno pripadajočo opremo in davkom znašalo nekaj več kot 1.900.000, skupaj s stroški nabave (transport, špedicija in drugo) pa približno 2.200.000 sit. Dokončni predračun bo pridobila do 13. januarja. Če ne bo zapletov, bo oprema dobavljena v sredini februarja in že uporabljena na Lipici open.

Sklep: klubi naj nakažejo svoje prispevke račun zveze med 1. in 10. januarjem, ob tem pa opozorilo, da ima zveza od 18.12.2001 nov račun pri NLB, številka je 02083-0051688562 !!!

Razprava je tekla še o skrbništvu za opremo. Izoblikovalo se je skupno mnenje, da bo klubom prispevek kompenziran z uporabnino oz. najemnino, ki jo bomo določili do občnega zbora. Vlado Sedej, katerega naslov je tudi sedež zveze, je pripravljen hraniti opremo. Pogoj je, da jo bo vsak uporabnik pred tekmo oz. rabo prevzel in v tednu po uporabi sortirano in zloženo vrnil na sedež. Višino najemnine za opremo bo določal IO OZS v skladu s predvideno amortizacijo. Prevladalo pa je mnenje, da bi določili dve možni količinski izposoji, ali vse enote s polno najemnino ali npr. polovica enot z nižjo skupno najemnino. Vsi tekmovalci v ligi naj bi kupili osebne naprstnike oz. čipe. Nakup bo potekal na podoben način kot do sedaj nakup opreme Silva (zbiranje po klubih), cena pa bo nekaj nad 3000 SIT. Na vsaki tekmi pa bodo naprstniki na voljo tudi za izposojo, ki bo stala približno toliko kot v tujini (kar je približno 10 % kupnine).

 

2. Pravilniki

Razvila se je debata o nezaključenih členih predloga pravilnika. Nazadnje je bil z večino glasov potrjen predlog novih kategorij, po novem jih je precej več. Nov pravilnik je že na ogled na spletu.

 

3. Tekmovalni koledar 2002

IO je sprejel sklep, da bo tekma v Lipici v februarju štela za DP v dolgih progah za člane in članice. Sprejeta je tudi sprememba, tako za SOL šteje le prvi dan na Orienteering Online Cup – kratke proge. Rok za prijave za ligo 2002 je 31. 1. 2002 Mateju Sedeju. Seveda bo letos treba vpisati tudi številko za naprstnike (čipe), sicer naknadno, ker do konca januarja še ne bodo tu. Vsak naprstnik ima svojo številko, ki mora biti pripisana uporabniku, zato je treba tekmovalce opozoriti, da morajo pred vsako tekmo ob prijavi sporočiti morebitne spremembe. 26. 1. bo v Biološkem središču v Ljubljani seminar za traserje in sodnike, ki ga želimo zvečer zaključiti z družabnim popivanjem, pretepanjem in iskanjem najnizkotnejših smeri s pomočjo kompasove igle, ki se neprestano ziblje sem in tja. (Naš slavnostni občni zbor ob 10. obletnici je ostal v lepem spominu, ampak kot dobavitelj vina že sedaj opozarjam, da letošnja letina ni tako dobra, kot je bil l. 99.) Torej, v soboto 26. 1. bo žur, v nedeljo pa tekma nekje blizu.

 

5. Pregled finančnega stanja

Finančno stanje je "stabilno", ker smo pač načrtovali v okviru mizerije, ki nam jo kot zvezi poklanja MŠŠ. IO je soglasno potrdil poročilo o udeležbi mlad. reprezentance na svet. prvenstvu in s tem odobril izplačilo stroškov bencina Bojanu Jevševarju v višini 23.000 tolarje. Del teh stroškov je pokril sponzor Stane Štefanič iz Brežic. Sprejet je tudi sklep, da bo OZS še naprej sofinancirala DP v klasiki in štafete s 50.000 sit.

 

6. Karte

Pregled letos natisnjenih kart je opravljen; račun za tisk, ki ga potrebujemo za pridobitev denarja iz fundacije, bo izdal Geodetski inštitut, ki nam tiska večino kart na zaupanje že takrat, ko še nimamo denarja.

 

7. Tečaj za vaditelje bo šele spomladi in to samo ob zadostnem št. prijavljenih - vsaj 6 kandidatov

 

8. Občni zbor bo 17. 1. 02 na Parmovi. Še vedno lahko predlagate kandidate za vodenje OZS, za člane IO in za člane komisij v naslednjem obdobju. Gregor Anderluh predlaga, da v tekmovalno komisijo imenujemo tudi Kreša Keresteša. Pričakujemo tudi uradne kandidature novih klubov za članstvo v OZS.

 

9. Reprezentance (člani, mladinci, študentje) bodo predstavile predloge in načrte za 2002 na občnem zboru. Jevševar je predložil pisno poročilo o udeležbi na letošnjem svet. mlad. prvenstvu, Strnad pa je poročal o udeležbi mladincev na evropskem pokalu.

 

10. Razno

- Odslej bo kolajne in ploščice oz. priznanja zveze za DP in ligo dobavljala TK (tekmovalna komisija).

- OZS vloži predlog za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu v skladu s pravilnikom objavljenim v  Uradnem listu 12.10.2001, prav tako IO priporoča klubom naj to storijo (skrajni rok   je 27.1.2002). Nuša Hribar bo do 15. 12. poslala vsem klubom predlog vloge

-                     Za vse mladince, ki bi želeli služiti vojaščino v športni šoli SV, mora klub oz. zveza poslati vlogo na OKS. Seveda velja to le za kategorizirane športnike. Zainteresirani naj se obrnejo na sekretarja. Ta bo preveril kategorizacijo za mladince, ker sta Strnadova dobila informacijo, da obstaja tudi kategorizacija za mladino do 16 let.

-                     Za leto 2003 pride Slovenija po desetletju ponovno na vrsto za organizacijo Pokala Alpe Adria. Razmišljajte o kandidaturah, Grega Anderluh je z Ajdovščino to že začel, odločitev o tej in tudi o drugih pomembnejših tekmah v 2003 pa bi radi sprejeli spomladi 2002!

 

 

Zapisal

Bojan Jevševar