ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

Izvršni odbor

 

ZAPISNIK 1. redne seje IO OZS, ki je bila 16.  4. 2002 ob 18. uri na Parmovi 33 v Ljubljani.

PRISOTNI: Vlado Sedej, Silvij Močnik, Dušan Petrovič, Bojan Jevševar, Srečo Pirman, Ivan Nagy, Maks Žitko, Miro Šalamun, Miha Škarabot, Andreja Anžur, Matej Sedej

 

Dnevni red:

1.  Potrditev zapisnika 4. seje IO OZS v l. 2001

K zapisniku ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.

 

2.  Delo IO in odnosi med člani

V daljši razpravi se je izoblikovalo skupno mnenje, ki so ga člani strnili v dva sklepa:

da komunikacija med OZS ter ŠOK poteka v bodoče preko izvoljenih članov IO iz tega kluba ter da se bo vsako blatenje ugleda OZS na javnih medijih, kamor štejejo tudi objave na internetnih straneh, striktno obravnavalo v skladu s 47. členom pravil OZS

 

3.  Sport Ident

Blagajnik je predstavil natančen stroškovnik za nabavljeni Sport Ident. Že sprejeti cenik za uporabo in izposojo opreme je tudi po dokončnem stroškovniku ustrezen. IO bo razmišljal o delnem povračilu posojil klubov za nabavo sistema junija na osnovi ocenjenih potreb do konca leta 2002. Silvij in Bojan bosta pripravila stojala, ki jih je Azimut pripravljen prodati OZS. Srečo se bo pozanimal za ceno štartne ure (displeja), ki je potrebna.

 

4.  Potrditev dosedanjih tekem

Prebrana so poročila kontrolorjev in nato potrjene kot regularne naslednje tekme:

- državno prvenstvo na dolgi progi (Lipica)

- 1. tekma SOL (Lipica)

- 2. tekma SOL (Mlaka pri Kranju)

Miha je opozoril, da mora naročiti nove medalje za DP. IO je soglasno odobril naročilo novih medalj. Zaradi ugodnejše cene bo naročil komplete za dve leti. Zaradi uporabe naprstnikov se pojavlja problem, kam naj tekmovalci prepisujejo opise KT. Tekmovalna komisija vsem organizatorjem priporoča, da natisnejo listke z opisi za vsako progo in jih razmnožijo za vse klube. Prav tako priporoča, naj v bodoče organizatorji pred štartnim prostorom tudi izobesijo štartno listo, ker tekmovalci nimajo več štartnih kartonov s svojim štartnim časom.

Poziva tudi, naj klubi pripravijo kandidature za organizacijo tekem v letu 03.

 

5.  Pregled finančnega stanja

Finančno stanje je zaradi varčnosti kljub majhnim prihodkom stabilno. Za leto 2002 je vplačanih članarin za 143 članov iz 8 klubov.

Blagajnik je poročal o trenutnem stanju in zahteval, da pravočasno pripravimo račune za karte, ki jih sofinancira Fundacija za Šport. Dokončno višino sofinanciranja bomo določili jeseni, ko bo znano natančno število kart.

IO OZS je sklenil, da se organizatorju DP poleg že odobrenih 50.000 SIT kot pomoč pri izvedbi tekmovanja odobri še dodatnih 50.000 SIT iz sredstev za izdelavo kart kot neposredno namensko pomoč pri izdelavi karte.

 

6.  Reprezentance

Bojan je podal kratko poročilo o udeležbi štirih mladincev na tekmi Spring cup na Danskem. Rezultati ga niso zadovoljili, vendar upa, da bo do SP v Španiji forma boljša. IO je s sklepom odobril povračilo prevoznih stroškov v višini 50.000 sit. Za spremljevalca na SP bo izplačano 50.000, ker uradno ne bo plačal kotizacije, ki znaša 100.000. Za potne stroške mlad. repr. bo zveza prispevala 50.000 sit. Za MSP je sedaj evidentranih kandidatov 8 (7 mladincev, 1 mladinka), izmed katerih selektor predlaga, da se jih prvenstva udeleži 6. Selektor se v pogovori s kandidati o njihovi (finančni) zmožnosti za udeležbo, končna imena ekipe bodo določena v začetku junija.

Popolna ekipa se bo udeležila tekmovanja Alpe-Jadran, ki bo letos v Avstriji.

Kot reprezentant se bo tekmovanja za svet. pokal v Belgiji udeležil Ivan Nagy, za kar mu bo OZS po sklepu IO prispevala 30.000 sit.

 

7.  Razno

Dušan še enkrat opozori na razpis za izvedbo tekme za svet. pokal v letu 2006, kar nam ponuja IOF.

Jevševar je predlagal in IO odobril nabavo računalnika za risanje kart preko OZS, če bo pridobil sofinanciranje državnih inštitucij.

Maks nas je obvestil, da je novi vodja vojaške O-reprezentance Janez Dolinar.

Naslednja seja IO bo v torek 11. junija.

 

Zapisal: Bojan Jevševar,