ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

Izvršni odbor

 

ZAPISNIK 2. redne seje IO OZS, ki je bila 11. 6. 2002 ob 18. uri na Parmovi 33 v Ljubljani.

PRISOTNI: Vlado Sedej, Silvij Močnik, Dušan Petrovič, Bojan Jevševar, Gregor Anderluh, Srečo Pirman, Ivan Nagy, Maks Žitko,  Andreja Anžur, Krešo Keresteš, Dani Lebar

 

Dnevni red:

1.  Potrditev zapisnika 1. seje IO OZS v l. 2002

2.  Sport Ident – uporaba in problemi

3.  Potrditev dosedanjih tekem

4.  Tekma svetovnega pokala v Sloveniji

5.  Koledar2003
6.  Informatizacija – uporaba aplikacij ŠPIC

7.  Pregled finančnega stanja

8.  Reprezentance

9.  Kandidature za volitve na naslednjem občnem zboru

10.Razno

 

1. Zapisnik je potrjen soglasno.

2. SI je v rabi, prve zadrege smo premagali in uporaba je vse lažja. Vzdrževalec dobavitelja bo opremo servisiral 3. 7. na sedežu zveze. Za nabavo termičnega papirja za printer je zadolžen Maks Žitko. Dušan bo poizvedel, ali bi Goran lahko dopolnil svoj program tako, da bi se vmesni rezultati za vsakega tekmovalca lahko printali preko računalniškega tiskalnika, če se direktni pokvari ali zmanjka papirja, in da bi imeli na izpisu vedno tudi štartni čas.

V zvezi s finančnim obračunom nakupa je sklenjeno, da se del kupnine, ki so jo prispevali klubi, klubom vrne in sicer 400.000 Azimutu, po 100000 Polarisu, Šoku in Brežicam, 50.000 Tivoliju.

Še zmeraj čakamo na ponudbe za štartno uro z zvočnimi signali.

 

3. DP na kratki progi v Rakovem Škocjanu je potrjeno kot regularno. Za kategorizacijo bodo predlagani zmagovalci.

DP v Krupi je bilo le deloma regularno, zato je sprejet sklep, da kat. M21 B ne šteje za SOL, kat. Ž16 in M35 pa bosta imeli nadomestno državno prvenstvo na JVP 26. oktobra v Brežicah. Ostale kategorije so veljavne, prav tako rezultati štafetnega tekmovanja.

Pokal za najboljši klub bo prehoden, zanj poskrbi TK.

Sprejet je sklep, da morajo organizatorji pri objavi rezultatov navesti tudi dolžino proge za vsako kategorijo, uradni rezultati pa naj bodo ločeni od vmesnih rezultatov.

 

4. Tekma svetovnega formata bo možna, ko se bo našel organizator zanjo.

 

5. Koledar za l. 2003 je pripravil Gregor v imenu TK in ga razdelil vsem klubom. Vnešenih je nekaj sprememb, ko bo koledar dokončen, ga bo TK objavila na spletni strani.

 

6. Sprejetih je nekaj popravkov pravilnika za izvedbo tekmovanj. Popravke bo v pravilnik vnesla TK, objavljen pa je na spletni strani.

 

7. Finančno stanje je stabilno. Vlado želi ob novih volitvah svojo funkcijo blagajnika predati kakšnemu prostovoljcu. Kandidata za to trenutno še nimamo. Finančna razdelitev za karte bo možna na naslednji seji, do konca septembra morajo vsi, ki so kaj tiskali izven Geodetskega inštituta, Dušanu sporočiti zneske in po možnosti preložiti IO račun.

 

8. Odločeno je , da bo v Španijo na JWOC potovalo 6 mladincev in 1 mladinka. Članski reprezentanci se izplača 30.000 sit, če se bo udeležila Evropskega prvenstva na Madžarskem.

 

9. Vlado je pri pregledu pošte povedal, da smo prejeli odločbo, s katero nam je dodeljen status organizacije, ki deluje v javnem interesu.

Dušan obvešča, da je g. Zorec, ki na univerzi skrbi za učne programe, prejel učni program za OT kot dodatno aktivnost na fakultetah. To bodo lahko izkoristili bodoči študenti.

Bojan obvešča, da je seminar za vaditelje OT uvrščen v katalog izobraževanja učiteljev, zato lahko upamo, da bo dovolj interesa za izvedbo seminarja v novembru.

Pri poimenovanju disciplin je prišlo do sprememb, zato bomo morali uskladiti naše uradne nazive s poimenovanjem IOF.

Do konca leta bmo oblikovali seznam risarjev s cenami, zato naprošamo vse klube, da pošljejo podatke o risarjih, ki so delali pri njih v zadnjih letih.

 

Zapisal: Bojan Jevševar,