ORIENTACIJSKA ZVEZA

SLOVENIJEZAPISNIK rednega občnega zbora z dne 15. 1. 2002PRISOTNI: Vlado Sedej in Silvij Močnik iz OK Azimut, Bojan Jevševar iz kolesarskega kluba Maraton,

Maks Žitko iz OK Brežice, Ivan Nagy iz OK Tivoli, Dušan Petrovič in Miro Šalamun iz OK Polaris, Dani Lebar, Stane in Sonja Strnad, ter Gregor Anderluh, vsi štirje iz Škofjeloškega OK

ODSOTNI: Zbora se ni udeležil nihče iz OK Nova Gorica, OK Muta, OK Slovenj Gradec in ŠD Orel Semič.DNEVNI RED:1. Izvolitev delovnih organov.

2. Poročila in razprava

3. Razrešitev in izvolitev organov

4. Programi za leto 2002

5. Razno1. Izvolitev delovnih organov.

Predsednik je pozdravil prisotne in predlagal delovno predsedstvo, s katerim so se strinjali vsi prisotni.

Delovni predsednik je bil Silvij Močnik, zapisnikar Bojan Jevševar, overitelja Ivan Nagy in Dušan Petrovič.

Delovni predsednik je ugotovil, da je občni zbor sklepčen, saj je prisotnih 6 od 10 članov zveze.2. Poročila in razprava

Prvo poročilo je podal predsednik Dušan Petrovič. Pismeno poročilo je priloga 1.

Drugo poročilo je podal blagajnik Vlado Sedej. Njegovo poročilo je priloga 2.

Tretje poročilo je podal sekretar, ki vodi evidenco o sredstvih zveze. Seznam je naslednji:

- Računalniška programa (Wincacs, Ocad).

- Priročnik Orientacijski tek v 580 izvodih

- Ciljna ura - štoparica (trenutno v popravilu)

- Digitalizator za risanje kart (predlagan za odpis)

V imenu nadzorne komisije sta bili prebrani potrdilni izjavi k finančnemu poročilu, ki sta jih poslala Anica Hribar in Dalibor Radovan. K finančni evidenci in poslovanju ni imela komisija nobene pripombe.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da so vsa poročila korektna, da so vsi zadolženi opravili svojo obveznost, zato je občni zbor soglasno potrdil podana poročila.3. Razrešitev dosedanjih organov

Pred odločanjem o novih organih je zbor obravnaval vlogo Orientacijskega kluba Ursus Ljubljana za sprejem v OZS. Novi klub je soglasno sprejet v OZS.

Občni zbor je soglasno razrešil dosedanje organe in izvolil nove v naslednji sestavi:

A. Izvršni odbor: predsednik Dušan Petrovič
sekretar Bojan Jevševar
blagajnik Vlado Sedej
član Gregor Anderluh
član Srečko Pirman
član Silvij Močnik
član Krešo Keresteš
član Goran Nagy
član Miro Šalamun
član Maks Žitko
član Ivan Nagy

 B. Nadzorni odbor: Damjan Čelik

Nuša Hribar

Dalibor Radovan

 

C. Disciplinska komisija: redni člani: Aleš Poljanšek

Roman Volčič

Robert Lorencon

ter dodatna člana: Katarina Višnar

Sonaj Strnad

 

D. Področne komisije: Trenerska komisija in šolska tekmovanja: Nuša Hribar

Tekmovalno-sodniška kom.: Gregor Anderluh, Miha Škarabot, Matej

Sedej, Krešo Keresteš

Kom. za karte: Dušan Petrovič in Dani Lebar

Smučarska o.: Stane Strnad

Kolesarska o.: Miro Šalamun

Posebna o.: Krešo Keresteš6. Programi za leto 2002

Program dela za leto 02 je predlagal predsednik D. Petrovič. Program z dodatki iz razprave je bil soglasno potrjen in je v prilogi 3.

Finančni načrt je na podlagi osnutka s prejšnje seje pripravil Vlado Sedej. Občni zbor ga je soglasno potrdil in je v prilogi 2 tega zapisnika.7. Razno

Sprejet je sklep o višini članarine za vsakega člana v letu 02, ki znaša 500 tolarjev. Klubi morajo članarino nakazati na račun zveze do 31. 1. 02.V februarju bo dobavljen elektronski sistem SI. Dogovorjene so naslednje tarifne postavke za uporabo sistema v letu 2002, ki pa jih IO OZS lahko korigira glede na končne stroške nabave:

- cena naprstnika (tekmovalnega čipa) je 4.000 sit ali 5.500 za novejši model

- najemnina za naprstnik je 300 sit za tekmovalni dan

- dnevna najemnina za sistem: 50 EUR za 20 enot
75 EUR za 40 enot
100 EUR za 60 enot

Sistem bo v hrambi pri Vladu Sedeju, ki bo klubom zaračunaval tudi izgubljene enote po nabavni ceni.Prejemnik priznanja Silva Trophy je športni pedagog prof. Vončina iz Gimnazije Idrija.Zapisal: Overila:

Bojan Jevševar Ivan Nagy_________________Dušan Petrovič__________________