ZAPISNIK 3. SEJE IOOZS
z dne 24. 9. 2003

Prisotni:
Dušan Petrovič, Silvij Močnik, Maks Žitko, Sonja Strnad, Andreja Anžur; z zamudo so se kasneje pridružili še Ana Pribakovič Borštnik, Gregor Anderluh, Miro Šalamun, Sandi Kmetič in Vlado Sedej

Dnevni red:
1 – potrditev zapisnika 2. seje IO (dopisna seja)
2 – potrditev tekem SOL in DP
3 – koledar 2004
4 – spremembe pravilnikov
5 – poročilo o reprezentancah
6 – finance
7 – karte
8 – razno

Razprava:
1 – K zapisniku dopisne seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.

2 – Kontrolor Miha je poslal poročilo o zadnji tekmi SOL na Črnem vrhu, tekma je bila regularna in je potrjena za SOL. Andreja Anžur je podala poročilo o tekmi A-A, ki se je je udeležilo 460 tekmovalcev, uspela je organizacijsko, ne pa finančno. Slovenci smo imeli slabo, na hitro skrpano reprezentanco, ki pa kljub temi ni bila zadnja, zato ji čestitamo. OZS daje organizatorju A-A, OK Tivoli, priznanje za izvedbo tekmovanja.

3 – Koledar je dodelan, manjka le organizator za DP v šprintu, morebiti bo organizacijo prevzel ŠOK. Za WRE je kandidiral le Azimut s tekmo Cerkno Cup, čas za kandidature je do 30. 9. Dušan Petrovič kot sodnik tekme v šprintu, ki bo čez 10 dni na Igu, opozarja, da tudi letos šprint ne bo šprint v pravem pomenu besede (po priporočilu IOF), temveč le skrajšana srednja proga.
Ker bo prihodnje leto DP na karti Komenda (letošnja A-A), je ta karta zaprta (prepovedana uporaba za treninge in tekme).
Uradni koledar bo objavljen na spletni strani OZS.

4 – O spremembi pravilnikov, predvsem uvedbi novih kategorij, bomo odločali na naslednji seji. Vsi člani so pozvani, naj svoja stališča sporočajo preko elektronske pošte.

5 – Poročili o obeh reprezentancah so dobili člani IO že pred časom. Sonja Strnad je povedala, da bi morali biti kriteriji in načrti za mladinsko reprezentanco vnaprej znani in da so v ŠOK pričakovali povabilo za svoje mladince, naj sodelujejo v reprezentanci. Dušan Petrovič ji je odgovoril, da so kriteriji bili znani in povabilo poslano vsem klubom preko el. pošte. Bojan Jevševar je povedal, da v ŠOK ni noben mladinec dovolj dober, da bi bil osebno vabljen v reprezentanco. Za naslednje leto ostajajo kriteriji podobni – pred vsako tekmo, ki se je bo reprezentanca udeležila, bodo kandidati izbrani na osnovi rezultatov na tekmah SOL in DP, po potrebi pa še na dodatnih selekcijskih tekmah.
Miro Šalamun bo vodil 4-člansko ekipo (reprezentanco) na WC (svetovni pokal) v kolesarski orientaciji (MTB-O) v Italiji prihodnji mesec.

6 – Vlado Sedej je poročal o finančnem stanju. Po razpravi so bili sprejeti trije sklepi:
a) Gregorju Anderluhu se za udeležbo reprezentance na SP v Švici izplača 7.500 sit;
b) Klubu Azimut se ponudi za stojala, ki jih uporabljamo s SportIdentom, 2000 sit za kom, znesek se lahko tudi poračuna z uporabnino sistema SI;
c) Za člane OZS se zniža najemnina za 20 enot SportIdenta s sedanjih 50 na 30 €.

7 – Pri razpravi o novih kartah se je izkazalo, da je bilo natisnjenih več od načrtovanih in da so skupni stroški višji od predvidenih. Po daljši razpravi je bil sprejet sklep: iz sredstev OZS se plača celoten račun za tisk kart na Geodetskem inštitutu Slovenije. Za ta namen se prerazporedijo sredstva iz postavke SportIdent v postavko karte.

8 – Razno:
a) Gregor Anderluh kot vodja komisije za traserje in sodnike pove, da bo seminar v januarju in poziva traserje, ki bi radi podaljšali licenco, pa niso trasirali tekem SOL ali DP, naj mu pošljejo svoja traserska dela.
b) Za obnovo trenerskih in vaditeljskih licenc, mora OZS v skladu s programom, ki ga je potrdil Svet za šport RS, vsako drugo leto pripraviti seminar za obnovitev licence. Seminar bosta v začetku prihodnje sezone organizirala Anica Hribar in Bojan Jevševar.
c) Miro bo preko el. pošte obveščal o skupnih treningih vojakov. Vabijo tudi civiliste.
č) Gregor predlaga, da oživimo razpravo o prihodnosti OT in OZS. Svoja mnenja pošljite na listo OZS.

Zapisal: Bojan Jevševar