Končno stanje v Slovenski orientacijski ligi 2005

MŽ10
M12
M14
M16
M18
M20
M21E
M21A
M21B
M35
M45

Ž12
Ž14

Ž16
Ž18
Ž20
Ž21A
Ž21B
Ž35

KlubiMŽ10 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Maša Volčič OK Tivoli
20
20
25
65
2 Anže Borštnik OK Tivoli
20
8
15
20
63
3 Nina Hribernik OK Komenda
12
10
10
25
57
4 Tajda Foški OK Polaris
25
12
12
49
5 Patrik Čelik OK Azimut
20
25
45
6 Blaž Petrovič OK Polaris
15
15
15
45
7 Matija Čelik OK Azimut
25
12
37
     
M12 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Matej Kristan OK Komenda
20
20
25
25
90
2 Pavel Ptaček jr. OK Ursus
15
25
20
20
80
3 Davor Kacin* OK Azimut
15
20
25
60
4 Aljaž Borštnik OK Tivoli
25
12
-
37
5 Nejc Urankar * OK Komenda
25
10
35
6 Matej Štambuk OK Ursus
-
                   
M14 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Matic Omejc ŠOK
-
25
25
20
15
85
2 Tibor Golob Mrak OK Azimut
20
12
8
10
25
20
77
3 Matjaž Pahor OK Komenda
25
15
20
12
15
75
4 Andrej Borštnik OK Tivoli
25
15
20
60
5 Vid Bogovič OK Brežice
20
12
25
57
6 Miha Hribernik * OK Komenda
10
8
18
7 Jernej Podobnik OK Azimut
10
7
17
8 Mario Štambuk OK Ursus
15
15
9 Žiga Urankar * OK Komenda
8
8
10 Jure Župec OK Tivoli
11 Jan Župec OK Tivoli
12 Domen Platiše OK Azimut
     
M16 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Luka Razpet OK Azimut
15
25
25
20
20
90
2 Janij Oblak OK Azimut
25
25
12
25
10
87
3 Blaž Grah OK Azimut
20
15
15
12
15
65
4 Nace Kranjc OK Azimut
20
10
8
20
8
12
62
5 Jure Zmrzlikar * OK Komenda
10
10
15
25
60
6 Aleksander Strnad OK Komenda
12
20
8
40
7 Primož Šega ŠOK
12
10
22
8 Nejc Župec OK Tivoli
7
7
9 Aleš Tičar OK Brežice
10 Peter Ferjančič OK Azimut
11 Miha Mušič OK Cerklje
12 Matevž Čretnik OK Cerklje
     
M18 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Tadej Dolenc OK Azimut
25
25
25
25
100
2 Rok Močnik OK Azimut
25
20
45
3 Nejc Močnik OK Azimut
25
15
40
4 Andrej Perkuš OK Sl. Gradec
5 Blaž Vončina OK Azimut
6 Jure Beričič OK Azimut
7 Tomaž Mušič OK Cerklje
8 Peter Pirc OK Cerklje
9 Luka Močnik OK Cerklje
10 Robi Vertnik OK Cerklje
11 Blaž Jenko ŠOK
     
M20 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Franc Knap OK Azimut
20
25
25
25
25
100
2 Tomaž Draksler ŠOK
25
25
3 Matic Draksler ŠOK
4 Janez Bernik ŠOK
5 Matic Pirman ŠOK
     
M21E Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Lino Legac OK Ursus
25
25
8
25
75
2 Janez Pretnar ŠOK
20
10
25
55
3 Andraž Hribar OK Brežice
12
15
25
-
52
4 Herwig Allwinger OK Brežice
7
10
12
15
20
47
5 Martin Kunz OK Ursus
10
7
20
37
6 Jaka Piltaver OK Brežice
4
8
15
12
35
7 Sandi Kmetič OK Polaris
4
6
10
15
31
8 Stanislav Kustec - SV OK Polaris
8
6
7
21
9 Vladan Henek OK Ursus
20
20
10 Daniel Lebar * OK Sl. Konjice
20
20
11 Edi Ocvirk OK Ursus
15
5
20
12 David Rihtarič - SV ŠOK
5
12
17
13 Miro Šalamun - SV OK Polaris
6
-
6
14 Michal Henek OK Ursus
15 Boris Bauman OK Brežice
-
16 Jiri Gawel jr. OK Ursus
17 Ivan Nagy OK Ursus
18 Drago Peternelj OK Azimut
     
M21A Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Janko Bačnar OK Azimut
20
25
12
25
25
25
100
2 Klemen Kenda OK Azimut
7
20
7
15
20
15
70
3 Uroš Cvelbar OK Azimut
15
8
20
15
58
4 Matej Sedej OK Azimut
8
10
12
20
50
5 Krešo Keresteš OK Trzin
10
10
6
12
10
42
6 Samo Kofol OK Azimut
-
20
-
8
28
7 Zoran Furman OK Sl. Konjice
12
15
27
8 Gašper Florjančič OK Ursus
25
25
9 Aleš Poljanšek OK Azimut
25
-
25
10 Ivica Penić OK Ursus
15
-
15
11 Uroš Petrovič OK Polaris
12
-
12
12 Aljoša Primožič OK Azimut
7
7
13 Gregor Raj OK Sl. Gradec
14 Samo Cokan OK Sl. Gradec
15 Marko Zanoškar OK Sl. Gradec
16 Blaž Miheljak OK Sl. Gradec
17 Klemen Čadež ŠOK
18 Damjan Čalik OK Azimut
19 Leon Pisk OK Azimut
20 Tomaž Groff OK Azimut
21 Mladen Mihelič OK Polaris
22 Jože Svržnjak OK Polaris
23 Jože Gorjup OK Polaris
-
     
M21B Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Emil Kacin OK Azimut
25
25
25
20
25
100
2 Aleš Zupan OK Polaris
25
20
15
20
25
90
3 Boštjan Bohinc OK Cerklje
20
-
20
4 Griša Močnik OK Polaris
-
15
15
5 Marko Gerkman OK Cerklje
12
12
6 Luka Kremžar ŠOK
-
-
7 Andraž Aber OK Sl. Gradec
8 Igor Pečovnik OK Sl. Gradec
9 Matej Kobav OK Tivoli
10 Miha Žvikart OK Sl. Gradec
11 Nenad Šutanovac OK Azimut
12 Željko Šalamun OK Polaris
13 Ivo Jereb OK Komenda
14 Uroš Bohinc OK Cerklje
15 Matevž Bohinc OK Cerklje
     
M35 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Pavel Ptaček OK Ursus
25
25
25
25
-
100
2 Srečo Omejc - SV ŠOK
6
12
20
25
25
82
3 Jožko Jazbar OK Azimut
15
20
15
20
70
4 Miha Škarabot OK Polaris
10
20
15
15
60
5 Vlado Rogulja OK Polaris
12
12
12
20
12
56
6 Valter Foški OK Polaris
8
10
8
15
41
7 Ivan Mrak OK Azimut
2
7
4
8
12
10
37
8 Dušan Petrovič OK Polaris
5
15
10
30
9 Roman Volčič OK Tivoli
5
10
8
23
10 Gregor Anderluh OK Ursus
20
20
11 Aleš Borštnik OK Tivoli
3
8
6
17
12 Vinko Pernek OK Brežice
7
7
14
13 Uroš Mazej OK Azimut
4
4
14 Maks Žitko OK Brežice
-
-
15 Robert Slapnik OK Komenda
16 Stanislav Strnad ŠOK
17 Igor Draksler ŠOK
18 Marjan Leban OK Azimut
-
19 Dalibor Radovan OK Polaris
     
M45 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Srečo Pirman ŠOK
-
20
25
20
25
90
2 Vlado Sedej OK Azimut
25
12
12
15
64
3 Silvij Močnik OK Azimut
15
20
25
60
4 Martin Kristan OK Komenda
15
20
5
15
55
5 Janko Lapajne OK Azimut
12
7
10
7
8
20
50
6 Milan Henek OK Ursus
20
25
45
7 Miro Cvirn OK Tivoli
10
12
15
6
43
8 Jiri Gawel sr. OK Ursus
8
12
10
12
42
9 Brane Strnad OK Komenda
15
6
7
10
38
10 Črtomir Knap OK Azimut
8
10
8
8
10
36
11 Dario Štambuk OK Ursus
25
25
     
Ž12 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Špela Draksler ŠOK
25
25
2 Marija Štambuk OK Ursus
25
25
3 Lena Šutanovac OK Azimut
4 Neža Peternelj ŠOK
     
Ž14 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Katarina Bremšak OK Komenda
20
20
20
25
25
90
2 Anja Jenko OK Komenda
12
25
25
12
25
87
3 Barbara Pogačar OK Komenda
25
15
20
60
4 Barbara Prezelj OK Komenda
15
15
5 Iva Štambuk OK Ursus
15
15
6 Mojca Poredoš OK Tivoli
12
12
     
Ž16 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Tanja Pretnar ŠOK
25
25
25
25
100
     
Ž18 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Jerica Bernik ŠOK
25
20
25
25
25
100
2 Diana Golob Mrak OK Azimut
20
25
25
20
20
90
3 Tjaša Knez OK Tivoli
     
Ž20 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Neža Buh OK Azimut
20
25
25
70
2 Urša Romavh ŠOK
25
25
3 Eneja Osterman OK Tivoli
25
25
4 Tena Sakar OK Ursus
-
5 Petra Kalan ŠOK
6 Ajda Cuznar ŠOK
7 Tinjana Golob Mrak OK Azimut
     
Ž21A Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Ana Pribakovič-Borštnik OK Tivoli
25
25
25
25
20
100
2 Andreja Anžur OK Komenda
20
15
12
20
25
25
90
3 Mojca Foški OK Polaris
20
15
12
47
4 Mojca Flerin - SV OK Komenda
-
10
15
-
25
5 Anica Hribar OK Brežice
20
20
6 Karmen Cunder - SV OK Komenda
8
8
7 Maja Marguč - SV ŠOK
-
7
7
8 Saša Zaman OK Azimut
6
6
9 Petra Strnad ŠOK
10 Lidija Hribar ŠOK
11 Avgusta Šutanovac OK Azimut
12 Lena Marion OK Azimut
     
Ž21B Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
1 Katarina Višnar OK Komenda
-
25
20
25
25
95
2 Mateja Keresteš OK Trzin
20
15
25
20
80
     
3 Bernarda Hribernik OK Komenda
25
12
15
12
64
     
4 Anja Babič OK Trzin
20
10
30
     
5 Irma Pretnar ŠOK
25
15
40
     
6 Marjanca Poljanšek OK Azimut
20
20
     
7 Ana Kožar - SV OK Cerklje
15
15
     
8 Urška Stani OK Sl. Gradec
     
9 Manja Šešek OK Tivoli
     
10 Lea Hladky-Turk ŠOK
     
11 Urška Brodnik ŠOK
     
12 Maja Zaman OK Azimut
     
13 Anja Mozetič OK Azimut
     
14 Branka Mazej OK Azimut
     
15 Maruša Debeljak OK Polaris
     
     
     
Ž35 Ime Klub
Lipica
P.Idrije
Šk.Loka
Dobrovlje
Bloke
JVP
SKUPAJ
     
1 Marija Anžur OK Komenda
-
20
25
25
70
2 Sonja Strnad ŠOK
25
25
3 Olga Šraj Kristan OK Komenda
25
25
4 Majda Volčič OK Tivoli
     
     
Ime kluba Št. tekmovalcev
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Točke
1 OK Azimut 49
39,8
14
71%
55,7
33,0%
25,7%
1950
2 OK Komenda 23
51,1
2
91%
56,0
19,9%
12,0%
1176
3 ŠOK 29
25,0
14
52%
48,3
12,3%
15,2%
724
4 OK Ursus 20
27,4
3
85%
32,2
9,3%
10,5%
547
5 OK Polaris 19
28,1
4
79%
35,6
9,0%
9,9%
534
6 OK Tivoli 17
27,8
5
71%
39,3
8,0%
8,9%
472
7 OK Brežice 9
27,3
1
89%
30,8
4,2%
4,7%
246
8 OK Trzin 3
52,7
100%
52,7
2,7%
1,6%
158
9 OK Sl. Konjice 2
23,5
100%
23,5
0,8%
1,0%
47
10 OK Cerklje 11
4,3
8
27%
15,7
0,8%
5,8%
47
11 OK Sl. Gradec 9
9
#DIV/0!
4,7%
    191
30,9
60
69%
45,0
5901
191 M: 143 Ž: 48
 
Tekme so sproti štete po pravilniku. Za skupno točkovanje šteje ena
 tekma več od polovice vseh tekem. To pomeni naslednje: 
1/1, 2/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/6. Letos za končno razvrstitev štejejo 4 tekme od 6,
edino v kategoriji M21E štejejo 3 tekme od 5 zaradi razveljavitve kategorije
na tekmi Pokala Idrije.
Znak - pomeni, da je tekmovalec/ka na tekmi štartal/a, toda je tekmoval/a 
izven svoje kategorije, se ni uvrstil/a ali osvojil/a točk.


Znak * pomeni, da je bil tekmovalec/ka prijavljen/a šele sredi sezone in zato tekme iz obdobja pred prijavo zanj/o ne štejejo.


a) Povprečno število točk na tekmovalca.
b) Število neaktivnih tekmovalcev.
c) Odstotek aktivnih tekmovalcev.
d) Število točk na aktivnega tekmovalca.
e) Odstotek točk.
f ) Odstotek tekmovalcev.


Če opazite kakršne koli napake ali imate kakršne koli pripombe v zvezi z objavljenimi rezultati, to sporočite na e-mail ali telefon (01) 423-92-70.