ORIENTACIJSKA ZVEZA

          SLOVENIJE

 

ZAPISNIK rednega sestanka IO OZS 31. sušca 2004, ob 18 uri na Parmovi 33

PRISOTNI:    člani IO: Vlado Sedej, Samo Kofol, Gregor Anderluh, Dušan Petrovič, Miro Šalamun, Bojan Jevševar, Andreja Anžur, Sonja Strnad; ostali: Borut Vidmar, Sandi Kmetič

 

DNEVNI RED:     1. Pregled pošte in obvestil

2. Pregled poročil in potrditev državnih tekmovanj

3. Programi reprezentanc

4. Karte

5. Sportident

6. Finance

7. Priprave na konferenco

8. Razno

 

1. Pošta na naslov zveze je pregledana. Prejeli smo vabila na kongres IOF (udeležil se ga bo lahko kdo, ki se bo odločil za udeležbo na svet. prvenstvu, ki je istočasno), kliniko (letos ni interesentov), izobraževanje strokovnih kadrov (potrebujemo licenciranega sekretarja, čeprav vemo, da je to nesmiselno razmetavanje z denarjem). V zvezi z izmenjavo informacij se je razvila razprava o poteku dopisne seje. Na koncu smo izoblikovali pravilo o izpeljavi dopisne seje, ki ga je IO soglasno sprejel:

- dopisno sejo in sprejemanje sklepov preko elektronske pošte razpišeta predsednik ali sekretar po lastnem preudarku tako, da določita štiri dneve za zbiranje glasov na svoj naslov, vedno pa morata biti vključeni sobota in nedelja (torej od četrtka do nedelje ali od sobote do torka). V teh štirih dnevih morajo na naslov tistega, ki je glasovanje odprl, člani IO poslati svoje odgovore na njegovo vprašanje. Sklep dopisne seje postane polnoveljaven šele po potrditvi na prvi naslednji redni seji IO.Na dopisni seji se lahko glasuje le o zadevah, ki so tako nujne, da za njihovo odločanje ni mogoče počakati do naslednje redne seje.

 

2. Prvo poročilo o tekmi za SOL v Lipici bi moral poslati sodnik Maks Žitko, ki tega žal še ni napravil, zato sklepanje o regularnosti tekme prelagamo na naslednjo sejo.

Za DP na srednjih progah se imenuje drug sodnik, to je Stane Strnad.

Jože Gorjup je zaprosil za status elitnega tekmovalca. Za tekmovanje v E kategoriji nima dovolj točk, ker lani ni bil tako aktiven, kot to načrtuje letos. IO je sprejel sklep, da se Jože Gorjup uvrsti v točkovanju za SOL med elitne tekmovalce.

 

3.Reprezentančne  programe sta predstavila selektorja A. Anžur in M. Šalamun. Glede na omejena finančna sredstva bo IO dokončno sklepal o sofinanciranju posameznih programov, ko bo finančno stanje kristalno jasno. Za mladinsko reprezentanco mora to storiti pred koncem maja, ko poteče rok za prijavo na SP.

Dušan Petrovič je spomnil na sklep, da morajo reprezentanti vračati drese po reprezentančnih nastopih. B. Jevševar, ki je doslej hranil te drese, je povedal, da tega ni zahteval od mladincev, ker se mu zdi neprimerno, da bi za nov reprezentančni nastop nekomu dali pokrpan dres. Kljub temu je bil sprejet sklep, da morajo vsi, ki imajo reprezentančne drese, te vrniti, da se oceni njihovo stanje.

 

4. Karte

Fundacija za šport je podprla naš projekt Orientirajmo slovenske šole že 6. leto. Do naslednje seje bo Dani Lebar na osnovi prijav klubov pripravil seznam kart, ki bodo letos izdelane in natisnjene, da bomo lahko določili delež sofinanciranja. Šolske karte naj bi sofinancirali iz sredstev FŠ z določenim zneskom na osnovi predloženih računova za tisk ali druge storitve in material.

 

5. Sport Ident (SI)

SI je redno vzdrževan, zaradi večje prodaje naprstnikov jih zmanjkuje za posojanje, zato je sprejet

Sklep: skrbnik in blagajnik nabavita 35 novih naprstnikov od dobavitelja SI po okvirni ceni 6000 sit.

 

6. Finance

Finančno stanje se počasi kristalizira. Pričakujemo višek sredstev na račun prihodkov od SI v višini 100.000 sit, za kar je sprejet sklep: iz sredstev zveze se nameni 50.000 sit za mladinsko repr., 30.000 sit za obnovitveni seminar za vaditelje in trenerje, 20.000 sit pa za izdelavo celostne podobe OZS. ŠOK lahko pridobi sponzorska sredstva za svoje člane v mladinski reprezentanci preko OZS.

Blagajnik poziva klube, ki še niso plačali članarine, naj to storijo takoj.

 

7. Konferenca

Priprave na konferenco vodi Samo Kofol, ki nas o vsem obvešča preko el. pošte, zato tukaj pojasnjevanje ni potrebno.

 

8. Razno

Samo Kofol nas obvešča, da bo v kratkem doovor med predstavniki ŠUSA in OZS, na katerem bo dogovorjen postopek  imenovanja članov študentske reprezentance in prijave na prvenstvo, ŠUSA bo financirala nastop enega študenta in ene študentke (zmagovalca slovenskega študentskega prvenstva) na svet. prvenstvu. Drugi člani repr. si morajo udeležbo financirati sami.

Naslednja seja bo predvidoma 19. maja ob 17. uri.

 

Zapisal:                                                                                               

Bojan Jevševar