ORIENTACIJSKA ZVEZA

          SLOVENIJE

 

ZAPISNIK 2. rednega sestanka IO OZS 20. velikega travna 2004, ob 17. uri na Parmovi 33

PRISOTNI:    člani IO: Vlado Sedej, Samo Kofol, Gregor Anderluh, Dušan Petrovič, Bojan Jevševar, Andreja Anžur, Sonja Strnad, Ana Pribakovič Borštnik, Daniel Lebar;
ostali: Borut Vidmar, Maks Žitko,
Aleš Šolar iz Športne zveze Ljubljana

 

DNEVNI RED:     1. Pogovor s predstavnikom Športne zveze Ljubljana

2. Pregled zapisnika zadnje seje

3. Pregled poročil in potrditev državnih tekmovanj

4. Programi reprezentanc

5. Karte

6. Priprave na konferenco

7. Razno

 

 1. Aleš Šolar iz Športne zveze Ljubljana je predstavil kolesarski vikend, kakršnega je izvedel zadnji vikend. Predlaga nam, da se prihodnje leto aprila vključimo v ta vikend s kolesarsko orientacijo. Za promocijo in nagrade bo poskrbela ŠZL, naša naloga bi bila tehnična izpeljava tekmovanja. Nalogo bomo predali komisiji za MTBO.
  V nadaljevanju je Aleš Šolar predstavil še načrt prireditev v septembru, ki je mesec športa za gibalno motene. Sklenili smo, da bomo Krešu Kerestešu predali nalogo izvedbe tekmovanja za invalide v precizni orientaciji. Predlagani datum je 18. 9. 04.

Pozval je klube z območja MOL, da pristopijo v članstvo v Športno zvezo Ljubljane in da tudi izrabijo vse ugodnosti.

 1. Zapisnik 1. seje je potrjen soglasno. Pri pregledu pošte smo ugotovili, da ni kandidata za kongres IOF, ker nihče ne namerava na Švedsko na SP. Novi naprstniki za Sport Ident so kupljeni. Nabavljena je nujna količina medalj z DP za leto 2004.Za seminar za svetovalce tekmovanj MTBO sta se prijavila Miro Šalamun in Grega Raj.
 2. Gregor Anderluh je poročal o predlogih sodnikov na dosedanjih tekmah. Brez pripomb je IO potrdil kot regularni tekmi za SOL 1 in 2 v Lipici in Hotredršici. Pri DP na dolgi progi je razveljavljena kategorija M21, kajti poskus goljufije Sreča Omejca je nedvoumen, sum pa je še za enega tekmovalca te kategorije. Nadomestne tekme ne bo. Regularne so kategorije Ž21, Ž20 in M20. Organizator bo štartnino vrnil na DP v šprintu. Zaradi tovrstnih težav, ki izhajajo iz uporabe SI, sodniki opozorjeni, naj kontrolirajo pravilno programiranje postaj pred tekmovanjem in to, da ob programiranju organizator preveri tudi jakost baterij v vsaki postaji. Pred naslednjo sezono predvidevamo kratko izobraževanje organizatorjev tekem glede možnosti in pasti sistema Sport Ident.

  Prav tako so potrjeni rezultati vseh kategorijah na DP v klasiki in štafetah z zadržkom do štafete Azimut Ž21, ki mora še predložiti čip. Za kategorizacijo se predlagajo Ivan Nagy, Gregor Anderluh in Gašper Florjančič, vsi OK Ursus. Organizatorji DP naj poskrbijo tudi za razglasitve in nagrajevanje najboljših v absolutni razvrstitvi. Organizatorji in sodniki naj bodo pozorni še, da je jasno označena ciljna črta, pri kateri stoji postaja za cilj in kjer se neha meriti čas.
  Sprejet je predlog Mira Šalamuna, da MTBO tekma v Beljaku v septembru velja za 1. slovensko DP v kolesarski orientaciji, če bo udeležencev vsaj 6 in 3 uvrščeni.

V kratkem bo TSK objavila razpis za kandidature za tekme DP in SOL v letu 2005. V letu 2005 organizator DP klasika ni več upravičen do neposredne pomoči OZS v višini 50.000 SIT.

 1. Reprezentanco za mladinsko SP predstavljata na predlog selektorice A. Anžur Jaka Piltaver in Matic Pirman. Zatem je Jakatov trener B.  Jevševar povedal, da bo Jaka na Poljsko potoval z avionom in po razpravi je sklenjeno, da spremljevalca za SP zagotovi OKB, iz namenskih in skupnih sredstev zveze pa se plača zanj kotizacija in vozovnica. A. Anžur bo spremljala mlajšo reprezentanco na EYOC v Salzburg, za kar bo iz skupnih sredstev plačana kotizacija in stroški prevoza z njenim osebnim avtom.
  Samo Kofol je poročal o študentskem prvenstvu, kjer sta si zmagovalca pri fantih in puncah izborila pokritje vseh stroškov za svetovno študentsko prv. na Češkem. Petro Strnad in Andraža Hribarja bodo v reprezentanci spremljali Saša Zaman, Drago Peternelj in Samo Kofol, ki stroške krijejo sami.

 

 1. Pri razpravi o kartah je Danijel Lebar predstavil predlog razdelitve razpoložljivega denarja za šolske karte. Ugotovljeno je, da mora predlog popraviti za znesek zloženke o OT. Vsi investitorji morajo do 1. 10. 04 predložiti račune in karto v datoteki ali natisnjeno.
  Interpapir dobavlja sintetični papir, ki je neobčutljiv za vlago, nanj pa lahko tiskamo z navadnimi barvami. Obeta se nov kakovostni skok pri izdelavi kart. Jeseni bo glede na dosedaj izražen interes seminar za risanje kart, ki ga bo pripravila komisija za karte.
 2. Konferenca bo, če bodo zanjo odobrena sredstva, kar bo znano 1. 8. Priprave vodi Samo Kofol, ki trenutno zbira potrebna soglasja. Če bodo evropska sredstva odobrena, bo imenovana delovna skupina za izvedbo konference.
 3. Razno: - Na predlog skrbnika Sandija se odslej posoja polovica (po 60 €) ali celoten SI (100 €). Popust za člane OZS pri najemu polovičnega sistema velja nespremenjen (30€).
               - Miloš Končar je ponudil koordinacijo s potencialnimi švedskimi sponzorji OT. Kljub skepsi bomo preverili, kako je s tem, zadolžen je B. Jevševar.

Braneta Strnada pozovemo za zbiranje povpraševanj za nabavo opreme Silva.

             -Naslednja seja bo predvidoma v začetku oktobra.

Zapisal:  Bojan Jevševar